Logo Doen In Heumen

Wat doen wij?

Vrijwilligerssteunpunt Heumen maakt deel uit van de gemeente Heumen. We ondersteunen inwoners bij het zoeken naar vrijwilligerswerk en organisaties bij het zoeken naar vrijwilligers. Dat doen we door middel van de vacaturebank op doeninheumen.nl en met informatie en advies over bijvoorbeeld wet- en regelgeving en lokale ontwikkelingen. We hebben geen bestand met beschikbare vrijwilligers maar we promoten lokale vacatures en attenderen inwoners op de mogelijkheden.

Contact

Contact

Het steunpunt is gevestigd in het gemeentehuis in Malden en is bereikbaar op maandag, dinsdagmiddag en donderdag

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Bij het steunpunt werkt coördinator Catelijne Quant samen met vrijwilliger Nicoline. Leg je vraag voor, hopelijk hebben wij daar een antwoord op

Sociale media

Sociale media

Het steunpunt is actief op Facebook. We delen onze informatie via onze Facebookpagina en de Facebookpagina's van de dorpen

Gelderse samenwerking

Gelderse samenwerking

Met acht vrijwilligerscentrales/-steunpunten in de regio hebben we een nieuwe opzet: eigen, meer gebruikersvriendelijke, websites met een frissere opmaak. Dus meer focus op lokaal!

Cookie toestemming 🍪

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert (altijd ingeschakeld).

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.

Cookies die geplaatst worden door het inladen van filmpjes van Youtube en andere externe websites.