Logo Doen In Heumen

Bestuurslid vereniging Bos en Kuil

Het bestuur vergadert zo'n 3 maal per jaar om de lopende zaken te bespreken. Vergaderingen duren hooguit 2 uur per keer.

In april is de Algemene Ledenvergadering (ALV) een belangrijke activiteit die de nodige voorbereiding vraagt. De vergadering zelf is op een avond van 19u30 tot rond 22 uur.

Op de website www.bosenkuil.nl staat meer informatie over waar de vereniging zich mee bezighoudt en over de ALV.

Wanneer en hoe vaak is het?

- Dit is een activiteit die af en toe plaatsvindt.

Over Vereniging Bos en Kuil

Bos en Kuil, een vereniging met ongeveer 600 leden uit Malden en Molenhoek, staat voor het open en groen houden van het Lierdal, een gebied ruwweg tussen de dorpen Malden in Gelderland en Molenhoek in Limburg, de noord-zuid as. Het gebied wordt verder begrensd door de spoorlijn Nijmegen -Venlo en het Maas en Waalkanaal als oost-west as.

Bos en Kuil werkt samen met belanghebbenden in het Lierdal om de aantrekkelijkheid van het gebied te bevorderen door verhoging van natuur- en landschappelijke waarden en van de recreatiewaarde. Zo ondersteunt de vereniging een samenwerkingsverband tussen gemeente Heumen (grondeigenaar), de grondgebruikers (rundvee van boerstan.nl en paardensport door vcm-malden.nl) en betrokken burgers in het Lierdal (lierdalhagen.nl) ten zuiden van Malden. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat een meer natuurlijk beheer van agrarische gronden plaatsvindt, dat de biodiversiteit is toegenomen en dat het gebied veel aantrekkelijker en toegankelijker is geworden.

Aanmelden voor deze vacature

Ben je geïnteresseerd? Druk op de aanmeldknop!

Over deze organisatie

Ve

Vereniging Bos en Kuil

Malden

Contactpersoon

Tv
Tom van Weert
Type vacature
Vrijwilligerswerk
Activiteit
Bestuur & Organisatie
Categorie
Milieu en duurzaamheid

Locatie

Locatie is flexibel

Cookie toestemming 🍪

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert (altijd ingeschakeld).

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.

Cookies die geplaatst worden door het inladen van filmpjes van Youtube en andere externe websites.