Logo Doen In Heumen

Geld en fondsen

Hoe kom je eraan?

Hoewel vrijwilligerswerk vaak relatief beperkte kosten met zich meebrengt, is het vaak toch nodig om hier financiële middelen voor te vinden. Bijvoorbeeld voor de organisatie van activiteiten en onderhoud. Vrijwilligers krijgen ook vaak een onkostenvergoeding, een uitstapje of een kerstpakket. Wanneer het aantal vrijwilligers oploopt, kan het gaan om substantiële bedragen. Om daarvoor de financiële middelen te vinden kunnen diverse mogelijkheden worden benut.

Ondersteuning Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ben jij bezig om de leefbaarheid in jouw buurt of dorp te verbeteren? Of heb je een idee over hoe je dat wilt gaan doen? Bijvoorbeeld met een buurttuin, koken voor ouderen of het opzetten van een wijkvereniging? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie voor je klaar. Onze ervaren adviseurs helpen je gratis en we hebben veel kennis om jou te helpen je idee waar te maken.

Particuliere fondsen

Bij particuliere fondsen waar je een beroep kunt doen moet je denken aan bijvoorbeeld het Oranje Fonds, het VSB Fonds of Jantje Beton

Gemeentelijke subsidie

Bij de gemeente zijn er een aantal subsidiemogelijkheden. Het gaat om jaarlijkse en eenmalige subsidies

Scholing vrijwilligers

Met subsidie wil de gemeente Heumense vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven financieel ondersteunen bij de scholing van deskundige vrijwilligers (op=op)

VOORBEELDEN SUBSIDIEREGELINGEN:

LEADER subsidie

Met deze subsidie kan de gemeente plannen van inwoners en ondernemers ondersteunen, die de leefbaarheid in hun dorp of omgeving willen verbeteren. Waarschijnlijk opent het subsidieprogramma op 1 april 2024.

Impuls Versterking Vrijwillige Inzet

Het Oranje Fonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geven samen een impuls aan het versterken en verduurzamen van vrijwillige inzet bij sociale initiatieven. Onder de naam ‘Impuls versterking Vrijwillige Inzet’ worden de komende vier jaar vrijwilligersinitiatieven geholpen.

Heumens Sportakkoord

Samen bewegen is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat samen sporten je gelukkiger maakt. Dit komt omdat de aanmaak van endorfine tijdens het samen bewegen gestimuleerd wordt. Met het Heumens Sportakkoord wil de gemeente bereiken dat het voor alle Heumense inwoners mogelijk moet zijn om te kunnen sporten en bewegen. Vanaf 1 januari 2024 zijn er allerlei mogelijkheden om te benutten!

Budget voor uitvoering

Vanaf 1 januari 2024 kan een aanvraag worden ingediend voor uitvoeringsbudget vanuit het Heumens Sportakkoord

Gratis services

Mogelijkheden voor ondersteuning en opleiding voor sportverenigingen, leden en vrijwilligers

Cookie toestemming 🍪

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert (altijd ingeschakeld).

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.

Cookies die geplaatst worden door het inladen van filmpjes van Youtube en andere externe websites.